Microsoft 365

Din eksterne ekspert i Microsoft 365

Microsoft 365 er blevet opsat og konfigureret med succes.

Med Microsoft 365 kan du bygge hele din infrastruktur. Du kan have mail, data, servere osv. tilgængeligt ét sted! Platformen indeholder blandt andet Outlook-mail, Word skriveprogram, Excel regneprogram og Microsoft Exchange og SharePoint, som tilsammen kan dække langt de fleste små og mellemstore virksomheders behov.

Stabile løsninger i skyen

Microsoft 365 er cloud-baseret. Det betyder at dine fysiske computere ikke skal drive og opbevare dine IT-løsninger, men at både software og data opbevares på sikre servere hos Microsoft. Cloud-baseret software giver blandt andet dig og dine kollegaer hurtigere programmer og adgang fra alle enheder. Det betyder f.eks. at du ikke er sårbar over for at en computer mistes eller får fysiske skader.

IT-SUPPORT

til små og mellemstore virksomheder

Vi kan klare både simple og komplekse opgaver til din fulde tilfredshed. Vælg os som din næste IT-samarbejdspartner.

+10 år

It erfaring

IT-løsninger

Samlet et sted